Lønbogholderi

Står jeres virksomhed og mangler en faglig dygtig lønbogholder, kan jeres virksomhed trygt ligge opgaven i vores hænder.

Vi har erfaring med stort set alle dicipliner indenfor lønbogholderi.

  • 14 dags lønninger
  • Funktionærløn
  • Feriepengeafregning
  • Diverse lønrefusioner og diæter
  • Bredt kendskab til overenskomster

Herudover kan tilføjes, at vores lønbogholdere også besidder autoritet, som af og til er nyttig, når lønprocessen skal fungere effektivt.

Vi hjælper gerne såvel mindre virksomheder, som større lønningsbogholderier med op til 100 medarbejdere.