Forretningsgange

Synliggørelse af interne forretningsgange og en vurdering af virksomhedens kontrolmiljø i forhold til ledelsens risikovillighed, medfører ofte at der opdages uhensigtsmæssigheder i den daglige drift af virksomheden.

Vi bidrager med at optimere og opbygge nye interne forretningsgange, således vil virksomhedens risikoeksponering blive reduceret, og i mange tilfælde opnås der også en omkostningsbesparelse.

Risikovurdering

En vurdering af virksomhedens risikoprofil vil tage udgangspunkt i kortlæggelsen af væsentlige interne forretningsgange, som består af en række systembaserede og manuelle handlinger. Eksisterende risici og det aktuelle kontrolmiljø bliver herved identificeret og synliggjort. Efterfølgende vurderes kontrolmiljøets effektivitet og evne til afdækning af de aktuelle risici.

Upsite Consult udarbejder en ledelsesrapportering, hvori der er en struktureret gennemgang af det udførte arbejde og en risikoanalyse. Endvidere vil der være en anbefaling, hvori der stilles forslag til hvilket handlingsalternativ, der reducerer virksomhedens risikoeksponering på bedste vis.